SASTANAK CLANOVA UDRUZENJA

Dana 15 .maja u sali HOTELA BELGRADE  CITY (Savski Trg br. 7) u vremenu od 16 do 18 casova  odrzace se sastanak clanova udruzenja i Upravnog Odbora sa sledecim :

DNEVNIM REDOM

1.Najnovije informacije u vezi sudskih procesa

2.Uplata clanarine za 2014. godinu

3.Razno

Svi clanovi koji nisu izmirili svoje  obaveze za predhodni period to trbaju da urade  sto pre da nebi dosli u nepovoljnu situaciju.