OTVORENI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA

12. juna (cetvrtak)  u sali Hotela Belgrade Sity sa pocetkom u 17 casova

odrzace se otvoreni sastanak  Upravnog Odbora Udruzenja.

Svi zainteresovani clanovi mogu prisustvovati sastanku i izmirivati svoje obaveze

prema udruzenju.

Za U. O . Predsednik D. Radosavljevic

izvinjavam se clanstvu zbog predhodno pogresno upisanog datuma odrzavanja sastanka 14  juna umesto12 juna

Dragoljub Radosavljevic