P R A Z N I Č N A Č E S T I T K A

31. decembar 2021.

 

                                                                                                                        S V I M  S V O J I M  Č L A N O V I M A  Ž E L I M O   S R E Ć N E   N O V O G O D I Š NJ  E  I   B O Ž I Ć N E   P R A Z N I K E   I  P U N O   Z D R A V LJ A  I  S R E Ć E   U  N O V O J 2 0 22.  G O D I N I

   Z A    U P R A V N I  O D  B O R  U D R U Ž E NJ A : Dragonjub  Radosavnjević

Č E S T I T K A

24. decembar 2020.

 

ČLANOVIMA  UDRUŽENJA  SREĆNE  NOVOGODOŠNJE I  BOŽIĆNE  PRZNIKE

 

Želi Upravni Odbor 

N O V O G O D I Š N J A Č E S T I T K A

30. decembar 2019.

 

  SVIM ČLANOVIMA UDRUŽENJA I NJIHOVIM NAJMILIJIM ,SREĆNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE ŽELI UPRAVNI ODBOR 

 

U IME UPRAVNOG ODBORA  PREDSEDNIK:

Radosavljević dragoljub

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA

9. novembar 2019.

 

OBAVEŠTAVAMO  ČLANOVE  UDRUŽENJA  DA  ĆE  SE  DANA  12 . NOVEMBRA  SA  POČETKOM  U  16  ČASOVA  U  VELIKOJ  SALI  HOTELA  BELGRADE  SITY  SAVSKI  TRG  BROJ  7  ODRŽATI  REDOVNA  GODIŠNJA  SKUPŠTINA  UDRUŽENJA   ZA  KOJU  JE  PREDLOŽEN   SLEDEĆI :

 

D N E V N I   R E D

 

1.  IZVEŠTAJ O RADU UDRUŽENJA  U PREDHODNOM  PERIODU

2.  IZVEŠTAJ  I USVAJANJE  FINANSIJSKOG  STANJA UDRUŽENJA.

3.  PREDLOG  I  USVAJANJE  PLANA  RADA ZA  NAREDNI  PERIOD

4.  RAZNO

Mole se članovi koji nisu izmirili svoje obaveze prema udruženju da to urade ovom prilikom kako bi mogli da izmirimo svoje prispele  obaveze .

Za UPRAVNI  ODBOR  UDRUŽENJA  Predsednik  Radosavljević Dragoljub

C E S T I T K A

31. decembar 2018.

    SVOJIM CLANOVIMA SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE ZELI

UPRAVNI ODBOR I ZASTUNIK UDRUZENJA

Predsednik upravnog odbora                          zastupnik udruzenja

Radosavljevic Dragoljub                                     Micovic Ranisav

V A Z N O O B A V E S T E NJ E

28. oktobar 2018.

 

Molimo Vas da, zbog opstanka Udruzenja i nastavka sudskih postupaka, izmirite Vase obaveze prema udruzenju uplatom clanarine koja ce se obaviti 30.oktobra 2018.godine od 11 – 13 casova i od 17 – 19 casova u ulici Savski trg br.7 u holu recepcije hotela BELGRADE SITY.

Upravni odbor Udruzenja

Predsednik Upravnog Odbora

Radosavljevic Dragoljub

Skupstina

17. maj 2018.

SKUPSTINA

USKRŠNJA ČESTITKA

7. april 2018.
Svojim članovima srećne i blagodetne Uskršnje praznike  Upravni odbor. Predsednik UO D. Radosavljević

Svim članovima srećni i blagodetni Uskršnji praznici
Upravni odbor
Predsednik UO D. Radosavljević

C E S T I T K A

8. mart 2018.

CLANICAMA UDRUZENJA  CESTITA 8 MART

Upravni Odbor Udruzenj

HRISTOS VOSKRESE

14. april 2017.

                      Clanovima Udruzenja  cestitamo blagdane povodom Hristovog Vaskrsenja

 

         Upravni Odbor Udruzenja : Predsednik  D. Radosavljevic