Archive for the ‘Uncategorized’ Category

P R A Z N I Č N A Č E S T I T K A

petak, decembar 31st, 2021

 

                                                                                                                        S V I M  S V O J I M  Č L A N O V I M A  Ž E L I M O   S R E Ć N E   N O V O G O D I Š NJ  E  I   B O Ž I Ć N E   P R A Z N I K E   I  P U N O   Z D R A V LJ A  I  S R E Ć E   U  N O V O J 2 0 22.  G O D I N I

   Z A    U P R A V N I  O D  B O R  U D R U Ž E NJ A : Dragonjub  Radosavnjević

Č E S T I T K A

četvrtak, decembar 24th, 2020

 

ČLANOVIMA  UDRUŽENJA  SREĆNE  NOVOGODOŠNJE I  BOŽIĆNE  PRZNIKE

 

Želi Upravni Odbor 

N O V O G O D I Š N J A Č E S T I T K A

ponedeljak, decembar 30th, 2019

 

  SVIM ČLANOVIMA UDRUŽENJA I NJIHOVIM NAJMILIJIM ,SREĆNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE ŽELI UPRAVNI ODBOR 

 

U IME UPRAVNOG ODBORA  PREDSEDNIK:

Radosavljević dragoljub

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA

subota, novembar 9th, 2019

 

OBAVEŠTAVAMO  ČLANOVE  UDRUŽENJA  DA  ĆE  SE  DANA  12 . NOVEMBRA  SA  POČETKOM  U  16  ČASOVA  U  VELIKOJ  SALI  HOTELA  BELGRADE  SITY  SAVSKI  TRG  BROJ  7  ODRŽATI  REDOVNA  GODIŠNJA  SKUPŠTINA  UDRUŽENJA   ZA  KOJU  JE  PREDLOŽEN   SLEDEĆI :

 

D N E V N I   R E D

 

1.  IZVEŠTAJ O RADU UDRUŽENJA  U PREDHODNOM  PERIODU

2.  IZVEŠTAJ  I USVAJANJE  FINANSIJSKOG  STANJA UDRUŽENJA.

3.  PREDLOG  I  USVAJANJE  PLANA  RADA ZA  NAREDNI  PERIOD

4.  RAZNO

Mole se članovi koji nisu izmirili svoje obaveze prema udruženju da to urade ovom prilikom kako bi mogli da izmirimo svoje prispele  obaveze .

Za UPRAVNI  ODBOR  UDRUŽENJA  Predsednik  Radosavljević Dragoljub

C E S T I T K A

ponedeljak, decembar 31st, 2018

    SVOJIM CLANOVIMA SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE ZELI

UPRAVNI ODBOR I ZASTUNIK UDRUZENJA

Predsednik upravnog odbora                          zastupnik udruzenja

Radosavljevic Dragoljub                                     Micovic Ranisav

V A Z N O O B A V E S T E NJ E

nedelja, oktobar 28th, 2018

 

Molimo Vas da, zbog opstanka Udruzenja i nastavka sudskih postupaka, izmirite Vase obaveze prema udruzenju uplatom clanarine koja ce se obaviti 30.oktobra 2018.godine od 11 – 13 casova i od 17 – 19 casova u ulici Savski trg br.7 u holu recepcije hotela BELGRADE SITY.

Upravni odbor Udruzenja

Predsednik Upravnog Odbora

Radosavljevic Dragoljub

Skupstina

četvrtak, maj 17th, 2018

SKUPSTINA

USKRŠNJA ČESTITKA

subota, april 7th, 2018
Svojim članovima srećne i blagodetne Uskršnje praznike  Upravni odbor. Predsednik UO D. Radosavljević

Svim članovima srećni i blagodetni Uskršnji praznici
Upravni odbor
Predsednik UO D. Radosavljević

C E S T I T K A

četvrtak, mart 8th, 2018

CLANICAMA UDRUZENJA  CESTITA 8 MART

Upravni Odbor Udruzenj

HRISTOS VOSKRESE

petak, april 14th, 2017

                      Clanovima Udruzenja  cestitamo blagdane povodom Hristovog Vaskrsenja

 

         Upravni Odbor Udruzenja : Predsednik  D. Radosavljevic