N O V O G O D I Š N J A Č E S T I T K A

 

  SVIM ČLANOVIMA UDRUŽENJA I NJIHOVIM NAJMILIJIM ,SREĆNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE ŽELI UPRAVNI ODBOR 

 

U IME UPRAVNOG ODBORA  PREDSEDNIK:

Radosavljević dragoljub