REDOVNA SKUPSTINA

Udruzenje Gradjana za Obestecenje od Elite Internacional Beograd

 

U velikoj sali Hotela „BELGRADE  CITY“, ulica Savski Trg broj 7. Begrad, dana 29. 03 2016 godine sa pocetkom u 16.00 casova

SAZIVAM

REDOVNU  GODISNJU  SKUPSTINU

                                                                                                               Za koju predlazem sledeci :

D N E V N I   R E D

1.Usvajanje   S T A T U TA    Udruzenja

2. Izvestaj iz predhodnog perioda

3.Finansijski izvestaj

4. Razresenje clana Upravnog Odbora na licni zahtev

-Izbor novog clana  Upravnog Odbora

-Izbor tri zamenika clana Upravnog Odbora

5. Razno

U beogradu :-22. 03. 2016 godine                                                                                                                                                                                               Upravni Odbor Udruzenja

Predsednik

Radosavljevic Dragoljub