Archive for mart, 2016

NAPOMENA

utorak, mart 22nd, 2016

Svi clanovi Udruzenja koji zele da izmire svoje obaveze prema Udruzenju to mogu da urade  29.03. 2016. godine od 15.00 do 16.00. casova tj. do pocetka rada skupstine . Clanske karte Udruzenja dobice svaki clan koji je uplatio najmanje 3 (tri)clanarine od 2012. godine. Clanarina za 2016. godinu je nepromenjena i znosi 1500(hiljadupetstotina ) dinara.

Molimo Vas da svoje obaveze izmirujete redovno posto su pocele da stizu presude za koje Udruzenje mora da snosi sudske troskove.

UPRAVNI ODBOR

REDOVNA SKUPSTINA

utorak, mart 22nd, 2016

Udruzenje Gradjana za Obestecenje od Elite Internacional Beograd

 

U velikoj sali Hotela „BELGRADE  CITY“, ulica Savski Trg broj 7. Begrad, dana 29. 03 2016 godine sa pocetkom u 16.00 casova

SAZIVAM

REDOVNU  GODISNJU  SKUPSTINU

                                                                                                               Za koju predlazem sledeci :

D N E V N I   R E D

1.Usvajanje   S T A T U TA    Udruzenja

2. Izvestaj iz predhodnog perioda

3.Finansijski izvestaj

4. Razresenje clana Upravnog Odbora na licni zahtev

-Izbor novog clana  Upravnog Odbora

-Izbor tri zamenika clana Upravnog Odbora

5. Razno

U beogradu :-22. 03. 2016 godine                                                                                                                                                                                               Upravni Odbor Udruzenja

Predsednik

Radosavljevic Dragoljub