OBAVESTENJE

1.Obavestavamo vas da u Julu, Avgustu i Septembru nije odrzano nijdno rociste u parnicnom postupku.

Sva zakazana rocista su otkazivana i pomerena za sledece datume:

Cesija 3-  8. Oktobar u 9 casova- sudnica 26 . Viseg Suda u Beogradu.

Cesija 1-  9. Novembar u 9 casova i trideset minuta- sudnica 33 istog suda.

Cesija 4-  9. Decembr u 11. casova-sudnica 33 istog suda.

Cesija 3-  17. Decembar u 9. casova -sudnica 32 istog suda.

Cesija 5-  11. Januar 2016 .god. u 10 casova -sudnica 36 istog suda.

Svi clanovi koji budu pozivani na rocista ne trbaju donositi svoje original ugovore vec da se pozivaju na ugovore koji su vec predati sudu i ugovore koji se nalaze kod naseg advokata.

 

VAZNA INFORMACIJA.

Obavestavamo Vas o Programu pravne pomoci koji advokatska kancelarija naseg advokata Pedje Milosavljevica nudi nasim clanovima udruzenja a sve u cilju stvaranja uslova za jednaku pravnu zastitu  svih gradjana Republike Srbije.

Rec je o kompletnom zastupanju pravnih interesa clanova naseg udruzenja neogranicenom po broju predmeta za cenu mesecne  pretplate u iznosu od 500,00 RSD.

Pod kompletnim zastupanjem pravnih interesa podrazumevaju se svi oblici strucne pravne pomoci a posebno pravna savetovanja,pisanje tuzbi,podnesaka kao i zastupanje na sudu.

Napominjemo da se  u program pravne zastite ulazi prvom uplatom na tekuci racun kancelarije  a izlazi neuplacivanjem sledece uplate ukoliko niste zadovoljni sa programom pravne pomoci sto znci da klijent uplatom jedne mesecne pretplate ne stvara obaveze za uplate narednih meseci.

Br.tekuceg racuna Advokatske kancelarije „Milosavljevic“ 285-2021050000080-38 kod Sberbank a.d.Beograd.

Sastanak sa clanovima udruzenja bice odrzan posle prvih rocista  kako bi smo imali vise uvida u stanja nasih tuzbi

Molimo vas da svoje obaveze prema udruzenju izmirujete redovno.

Za Upravni Odbor Predsednik Dragoljub Radosavljevic