OTVORENI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA

Dana 27.marta od 16 do 18 casova u sali hotela,, BELGRADE  CITY“ Savski trg br. 7,odrzace se sastanak Upravnog Odbora i clanova  udruzenjasa sledecim dnevnim redom:

1. Izvestaj o najnovijim dogadjanjima

2.Uplata clanarine za 2014. godinu.

( Jednoglasnom odlukom Upravnog Odbora odredjena je visina clanarine za 2014. god.u iznosu od 1500 dinara.)

Predsednik Upravnog Odbora  Dragoljub Radosavljevic