V A Z N O O B A V E S T E N J E

Svi gradjani koji su osteceni od strane ELITE INERNACIONAL vlasnika Nikole Lazica a do sada nisu pokrenuli parnicni postupak,

mogu se obratiti advokatu udruzenja Pedji Milosavljevicu.